P5B SOLS

 TREBALL PER PROJECTES

 Durant l'actual curs treballarem,  un projecte per classe, cada trimestre.                 
  El Treball per projectes afavoreix l'autoaprenentatge, l'experimentació, l'esperit científic i la creativitat dels alumnes, a la vegada que millora la seva motivació.    
  El treball per projectes ens permet orientar els aprenentatges dels nens i les nenes cap els seus propis interessos. 

                                               3r trimestre************************* 2n trimestre*********************PROJECTE L'HORT

1a sessió

2a sessió
3a sessió
4a sessió
5a sessió

*****************************************************
1r trimestre * 1r trimestre * 1r trimestre * 1r trimestre*
*****************************************************
"JO I EL MÓN"
1a sessió

2a sessió
 
 
3a sessió
 


4a sessió
 
 
5a sessió


6a sessió
7a sessió

8a sessió
1 comentari:

pots deixar aquí el teu comentari